OM KIRKEMARKEN

HUSK SOMMERFEST DEN 16. JUNI 2018


Grundejerforeningen Kirkemarken, beliggende i Ravnstrup, 8800 Viborg blev stiftet den 2. september 2010 og oprettet som forening med CVR nr.: 33111649.

Grundejerforeningen består af 33 husstande fordelt på Kirkevej 8-14, Åen 2-6, Prins Henriks Vej 2-6 & Kong Frederiks Vej 1-23.

Navnet kommer af, at boligområdet er udstykninger af tidligere marker grænsende op til byens smukke landsbykirke.

Hele området ligger i naturrige omgivelser. På grundejerforeningens fællesarealer er der petanquebane og legeplads med trampolin, klatretårn, vippe, og sandkasse.

 


ARRANGEMENTER

Kirkemarken har følgende fællesarrangementer: en årlig generalforsamling, en fælles forårsrengøringsdag, en sommerfest og i perioden maj-august er der en ugentlig petanqueaften for dem, der har lyst.

BARSELSTORK

Kirkemarken ønsker nyfødte beboere og deres forældre velkommen hjem fra sygehuset ved at sætte en barselstork ved indgangen til husstanden. Storken tilhører grundejerforeningen Kirkemarken.

GRØNNE AREALER

Alle er velkommen til at benytte Kirkemarkens grønne arealer. Der henstilles til, at der ikke køres med bil på Kirkemarkens grønne arealer. Dog undtaget plænetraktor og afhentning af haveaffald mm med trailer.

GRÆSSLÅNING

Vis hensyn til naboerne ved græsslåning. Beboerne i Kirkemarken bør undgå at slå græs mellem kl. 12.00-13.30 på alle dage samt på de gode sommeraftener, hvor mange sidder på terrassen.

HJEMMESIDE

Kirkemarkens hjemmeside: www.kirkemarkenravnstrup.dk

Hjemmesiden er en oplysningsside for både beboere og eventuelle tilflyttere.

Siden indeholder bl.a.

  • information om grundejerforeningen Kirkemarken
  • oversigt over bestyrelsesmedlemmer samt kontaktinformation
  • referater fra generalforsamling
  • Kirkemarkens vedtægter
  • oplysninger om aktiviteter i Kirkemarken
  • billeder fra aktiviteter mm i området

Dine billeder er også velkomne. Send dem til Kirkemarkens webmaster, som godkender dem inden offentliggørelse. Situationsbilleder er tilladte og personbilleder kræver tilladelse.

HUNDE

Alle hundeluftere opfordres venligst, men bestemt, til at samle efterladenskaber op på Kirkemarkens område.

KATTE

Katteejere bør, så vidt det er muligt, holde deres katte hjemme på egen matrikel, da de kan være til stor gene for naboerne (der har været klager over lugtgener og mange efterladenskaber i blomsterbede mm.). Løsgående katte må indfanges og afleveres til politi eller dyreinternat. Grundejerforeningen har en kattefælde, som kan lånes hos Kirkemarkens bestyrelse.

LEGEPLADS

Kirkemarken har en legeplads på fællesarealet ved Kirkevej 8’s vendeplads, som må benyttes af alle på eget ansvar.

MAX 20 km/t

Der opfordres til at alle trafikanter holder en hastighed på max 20 km/t på Kirkemarkens veje.

PARTYTELT

Kirkemarken har et partytelt på 6 x 8 m, som blandt andet bruges til grundejerforeningens sommerfest. Kirkemarkens medlemmer kan leje partyteltet, inklusiv opsætning og nedtagning, for 400 kr. Der er også mulighed for at leje borde for 100 ,- kr.

Partyteltet kan lejes gennem Kirkemarkens bestyrelse.

PETANQUEBANE

Kirkemarken har en petanquebane på fællesarealet mellem Kong Frederiks Vej og Kirkevej, der må benyttes af alle. Spillekugler, spilleregler og ”sandjævner” opbevares i det nærliggende udhus.

SNERYDNING

Som grundejerforening, så har Kirkemarken pligt til at rydde sne og gruse/salte områdets veje mellem kl. 7 og kl. 22. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 og frem til kl. 22.

Kirkemarken har hyret et firma til at rydde veje og stier. Hver beboer sørger selv for indkørsel og adgang til postkasse/skraldepose.

VELKOMSTBUKET

Nye beboere i Kirkemarken bydes velkommen med en buket blomster, et velkomstbrev, en informationsfolder om Kirkemarken og vedtægter.